Video

Video

Lớp Diện Chẩn Căn Bản K147 - Ngày Thứ 9 - 17/1/2018

Lớp Diện Chẩn Căn Bản K147 - Ngày Thứ 9 - 17/1/2018

Lớp Diện Chẩn Căn Bản K147 - Ngày Thứ 8 - 16/1/2018

Lớp Diện Chẩn Căn Bản K147 - Ngày Thứ 8 - 16/1/2018

Lớp Diện Chẩn Căn Bản K147 - Ngày Thứ 7 - 15/1/2018

Lớp Diện Chẩn Căn Bản K147 - Ngày Thứ 7 - 15/1/2018

Lớp Diện Chẩn Căn Bản K147 - Ngày Thứ 6 - 13/1/2018

Lớp Diện Chẩn Căn Bản K147 - Ngày Thứ 6 - 13/1/2018

Lớp Diện Chẩn Căn Bản K147 - Ngày Thứ 5 - 12/1/2018

Lớp Diện Chẩn Căn Bản K147 - Ngày Thứ 5 - 12/1/2018

Lớp Diện Chẩn Căn Bản K147 - Ngày Thứ 4 - 11/1/2018

Lớp Diện Chẩn Căn Bản K147 - Ngày Thứ 4 - 11/1/2018

Lớp Diện Chẩn Căn Bản K147 - Ngày Thứ 3 - 10/1/2018

Lớp Diện Chẩn Căn Bản K147 - Ngày Thứ 3 - 10/1/2018

Lớp Diện Chẩn Căn Bản K147 - Ngày Thứ 2 - 9/1/2018

Lớp Diện Chẩn Căn Bản K147 - Ngày Thứ 2 - 9/1/2018

Lớp Diện Chẩn Căn Bản K147 - Ngày Thứ 1 - 8/1/2018

Lớp Diện Chẩn Căn Bản K147 - Ngày Thứ 1 - 8/1/2018

Chúng ta đi tìm hiểu về Âm Dương Khí Công cùng Người phát minh - GSTS.KH Bùi Quốc Châu trong chuyên mục

Chúng ta đi tìm hiểu về Âm Dương Khí Công cùng Người phát minh - GSTS.KH Bùi Quốc Châu trong chuyên mục " CHUYỆN BÂY GIỜ MỚI KỂ "

Chia sẻ về màu sắc Hào Quang của Thầy Bùi Quốc Châu.

Chia sẻ về màu sắc Hào Quang của Thầy Bùi Quốc Châu.

Học viên cảm nhận mùi hương của Thầy Bùi Quốc Châu

Học viên cảm nhận mùi hương của Thầy Bùi Quốc Châu

Zalo
Hotline
DMCA.com Protection Status