Video

Video

Diện Chẩn Cấp 3 Bùi Quốc Châu 04 - Thầy trị huyết áp ở Liên Xô -  Thầy kể chuyện đi Liên Xô - Phác đồ trị yếu sinh lý

Diện Chẩn Cấp 3 Bùi Quốc Châu 04 - Thầy trị huyết áp ở Liên Xô - Thầy kể chuyện đi Liên Xô - Phác đồ trị yếu sinh lý

Vị Trí Các Huyệt Trên Mặt GSTSKH Bùi Quốc Châu 03

Vị Trí Các Huyệt Trên Mặt GSTSKH Bùi Quốc Châu 03

6 VÙNG PHẢN CHIẾU HẠCH BẠCH HUYẾT - GSTSKH BÙI QUỐC CHÂU

6 VÙNG PHẢN CHIẾU HẠCH BẠCH HUYẾT - GSTSKH BÙI QUỐC CHÂU

THỂ DỤC TỰ Ý - GSTSKH BÙI QUỐC CHÂU

THỂ DỤC TỰ Ý - GSTSKH BÙI QUỐC CHÂU

Diện Chẩn Bùi Quốc Châu 01 - Diện Chẩn là gì?

Diện Chẩn Bùi Quốc Châu 01 - Diện Chẩn là gì?

DIỆN CHẨN BÙI QUỐC CHÂU 09 - Cách xác định huyệt, Phác đồ hỗ trợ + phác đồ điều trị

DIỆN CHẨN BÙI QUỐC CHÂU 09 - Cách xác định huyệt, Phác đồ hỗ trợ + phác đồ điều trị

Nghe Thầy Tổ giảng về ngôi sao Việt Y Đạo 6 cánh

Nghe Thầy Tổ giảng về ngôi sao Việt Y Đạo 6 cánh

Lớp Diện Chẩn Căn Bản K147 - Ngày Thứ 21 - 30/1/2018

Lớp Diện Chẩn Căn Bản K147 - Ngày Thứ 21 - 30/1/2018

Lớp Diện Chẩn Căn Bản K147 - Ngày Thứ 20 - 29/1/2018

Lớp Diện Chẩn Căn Bản K147 - Ngày Thứ 20 - 29/1/2018

Lớp Diện Chẩn Căn Bản K147 - Ngày Thứ 18 - 26/1/2018

Lớp Diện Chẩn Căn Bản K147 - Ngày Thứ 18 - 26/1/2018

Lớp Diện Chẩn Căn Bản K147 - Ngày Thứ 17 - 30/1/2018

Lớp Diện Chẩn Căn Bản K147 - Ngày Thứ 17 - 30/1/2018

Lớp Diện Chẩn Căn Bản K147 - Ngày Thứ 16 - 24/1/2018

Lớp Diện Chẩn Căn Bản K147 - Ngày Thứ 16 - 24/1/2018

SHOP DIỆN CHẨN
Zalo
Hotline
DMCA.com Protection Status