Mở lớp Diện Chẩn Cơ Bản A-Z Online từ Canada Khóa 34 ngày 16/4/2024

 Mở lớp Diện Chẩn Cơ Bản A-Z Online từ Canada Khóa 34 ngày 16/4/2024

Mở lớp Diện Chẩn Cơ Bản A-Z Online từ Canada Khóa 34 ngày 16/4/2024

Mở lớp Diện Chẩn Cơ Bản A-Z Online từ Canada Khóa 34 ngày 16/4/2024. Giờ Vietnam: 20h-21h30, giờ Vancouver, Cali: 6h-7h30 sáng. Học thứ 3-5-7-Chủ nhật, học trong 3 tuần

  • Liên hệ

THÔNG BÁO: Mở lớp Diện Chẩn Cơ Bản A-Z Online từ Canada Khóa 34 ngày 16/4/2024. Giờ Vietnam: 20h-21h30, giờ Vancouver, Cali: 6h-7h30 sáng. Học thứ 3-5-7-Chủ nhật, học trong 3 tuần.

Lớp học được ghi lại để các bạn có thể coi đi coi lại để nhớ bài, coi lại không giới hạn, và được học lại 2 lớp tiếp theo miễn phí.

Để đăng ký học bạn chuyển khoản học phí cho thầy, học phí 7tr, có thể chia 2 đóng 2 lần vào đầu lớp và giữa lớp. Tài khoản: Bùi Minh Tam, Stk: 0531002155215, Vietcombank

Nội dung ck: Hoten, sdt, Dienchan online k34

Khóa học khác
SHOP DIỆN CHẨN
Zalo
Hotline
DMCA.com Protection Status