Khai giảng lớp Âm Dương Khí Công Bùi Quốc Châu tháng 4.

Khai giảng lớp Âm Dương Khí Công Bùi Quốc Châu tháng 4.

Khai giảng lớp Âm Dương Khí Công Bùi Quốc Châu tháng 4.

Giảng viên: Thầy Lý Văn Kiệt

  • Liên hệ

Khóa học khác

Khai giảng lớp Âm Dương Khí Công Bùi Quốc Châu 20/5

Khai giảng lớp Âm Dương Khí Công Bùi Quốc Châu 20/5

Ngày đăng: 17/04/2024 11:15 AM

<p><img alt="" src="https://dienchan.com/upload/elfinder/l%E1%BB%9Bp%20Ki%E1%BB%87t.jpg" style="width: 850px; height: 1201px;" /></p>

Khai giản lớp Diện Chẩn căn bản buổi chiều 1/4

Khai giản lớp Diện Chẩn căn bản buổi chiều 1/4

Ngày đăng: 27/03/2024 05:00 PM

<p><img alt="" src="https://dienchan.com/upload/elfinder/433449910_3689715044616974_2065742356679498774_n.jpg" /></p>

Khai giảng lớp Diện Chẩn căn bản T12 - Buổi trưa

Khai giảng lớp Diện Chẩn căn bản T12 - Buổi trưa

Ngày đăng: 27/11/2023 09:36 AM

<p>- Giảng viên: Lý Văn Kiệt</p>

Khai giảng lớp Diện Chẩn căn bản do thầy Lý Văn Kiệt 13.11 - Buổi chiều

Khai giảng lớp Diện Chẩn căn bản do thầy Lý Văn Kiệt 13.11 - Buổi chiều

Ngày đăng: 30/10/2023 10:29 AM

<p>- Thời gian từ 13/11/2023 đến 24/11/2023 - Giờ học: 13h30' đến 15h30' ( thứ 2 đến thứ 6 ) - Học phí : 6.000.000</p>

Khai giảng lớp Diện Chẩn căn bản tháng 10 - Buổi chiều

Khai giảng lớp Diện Chẩn căn bản tháng 10 - Buổi chiều

Ngày đăng: 24/09/2023 08:25 AM

<p>- Giảng viên: Thầy Lý Văn Kiệt - Khai giảng: 9/10/2023, từ 13h30 đến 20/10/2023</p>
SHOP DIỆN CHẨN
Zalo
Hotline
DMCA.com Protection Status