Khai giản lớp Diện Chẩn căn bản buổi chiều 1/4

Khai giản lớp Diện Chẩn căn bản buổi chiều 1/4

Khai giản lớp Diện Chẩn căn bản buổi chiều 1/4

  • Liên hệ

Khóa học khác

Khai giảng lớp Âm Dương Khí Công Bùi Quốc Châu 20/5

Khai giảng lớp Âm Dương Khí Công Bùi Quốc Châu 20/5

Ngày đăng: 17/04/2024 11:15 AM

<p><img alt="" src="https://dienchan.com/upload/elfinder/l%E1%BB%9Bp%20Ki%E1%BB%87t.jpg" style="width: 850px; height: 1201px;" /></p>

Khai giảng lớp Âm Dương Khí Công Bùi Quốc Châu tháng 4.

Khai giảng lớp Âm Dương Khí Công Bùi Quốc Châu tháng 4.

Ngày đăng: 01/04/2024 11:12 AM

<p>Giảng viên: Thầy Lý Văn Kiệt<img alt="" src="https://dienchan.com/upload/elfinder/519a65e7e2cf4d9114de.jpg" /></p>

Khai giảng lớp Diện Chẩn căn bản T12 - Buổi trưa

Khai giảng lớp Diện Chẩn căn bản T12 - Buổi trưa

Ngày đăng: 27/11/2023 09:36 AM

<p>- Giảng viên: Lý Văn Kiệt</p>

Khai giảng lớp Diện Chẩn căn bản do thầy Lý Văn Kiệt 13.11 - Buổi chiều

Khai giảng lớp Diện Chẩn căn bản do thầy Lý Văn Kiệt 13.11 - Buổi chiều

Ngày đăng: 30/10/2023 10:29 AM

<p>- Thời gian từ 13/11/2023 đến 24/11/2023 - Giờ học: 13h30' đến 15h30' ( thứ 2 đến thứ 6 ) - Học phí : 6.000.000</p>

Khai giảng lớp Diện Chẩn căn bản tháng 10 - Buổi chiều

Khai giảng lớp Diện Chẩn căn bản tháng 10 - Buổi chiều

Ngày đăng: 24/09/2023 08:25 AM

<p>- Giảng viên: Thầy Lý Văn Kiệt - Khai giảng: 9/10/2023, từ 13h30 đến 20/10/2023</p>
SHOP DIỆN CHẨN
Zalo
Hotline
DMCA.com Protection Status